Categorieën
Carrière en Werk

Ontdek meer over organische brandstoffen

Wat zijn organische brandstoffen?

Als je kijkt naar organische brandstoffen zoals biobrandstof dan zie je dat dit brandstoffen zijn die ontstaan uit plantaardige of dierlijke materialen. Het zijn synthetische brandstoffen omdat er meerdere ‘ingrediënten’ gebruikt worden om deze brandstof te vormen. Biologische brandstoffen als deze zijn een goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Als je kijkt naar het ontstaan dan ontdek je twee zogeheten generaties. Wanneer je spreekt over de eerste generatie dan heb je het over gewassen die speciaal voor dit doeleinde (het genereren van organische brandstoffen) verbouwd worden. Dit zorgt ervoor dat er ruimte gebruikt wordt waar eventueel ook voedsel verbouwd kon worden. Kijk je naar tweede generatie biobrandstof dan ontdek je dat dit gewonnen wordt uit materialen die al eens eerder gebruikt zijn, zoals gebruikt frituurvet of tuinafval. Het inzetten op organische brandstoffen is daarmee een slimme keuze voor de toekomst.

Welk doel hebben organische brandstoffen?

De afgelopen decennia is er veel gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Deze waren in grote mate beschikbaar en waren relatief goedkoop. Een gigantisch nadeel is dat bij de verbranding van deze brandstoffen veel schadelijke stoffen zoals CO2 vrijkomen. Om die uitstoot terug te dringen wordt meer en meer ingezet op het gebruik van organische en duurzame brandstoffen.

De fossiele brandstoffen worden met de tijd minder beschikbaar (ze zijn eindig) en worden daarom ook steeds duurder. De switch naar milieuvriendelijke varianten is daarom zeer welkom. Deze transitie helpt met de bewustwording van het klimaat en welke gevolgen fossiele brandstoffen daarom gehad hebben. Doordat organische brandstoffen minder schadelijke stoffen uitstoten is het een goede stap richting een schoner milieu.

Welke voorbeelden zijn er te noemen?

Als je het hebt over biobrandstoffen dan zijn er twee diesels die er daarbij erg uitspringen. Dit komt omdat zij goed te mengen zijn met andere biobrandstoffen. Een volledige directe overstap van fossiele brandstoffen naar biologische varianten is niet voor elke verbrandingsmotor weggelegd. Biodiesels maken het makkelijker om gemengd te worden met andere brandstoffen, waardoor de stap richting een geheel groen milieu steeds meer geleidelijk plaatsvindt. De twee grootste voorbeelden hierbij zijn de biodiesels HVO en FAME.

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oils en ontstaat doordat biomassa vergast wordt en vervolgens wordt omgezet in vloeistof. Hierdoor bevat deze diesel bijna geen zwaveldeeltjes en komen er tijdens de verbranding hiervan minder schadelijke stoffen vrij.

Dan heb je nog FAME, wat staat voor Fatty Acid Methyl Esters. Dit ontstaat doordat plantaardige of dierlijke oliën worden omgezet in vetzuren. Deze vetzuren worden gebruikt om de biobrandstof van te maken. FAME is goedkoper dan HVO, maar ook minder zuiver omdat het niet waterafstotend werkt. Bij langer gebruik kunnen er eventueel bacteriën in de verbrandingsmotor ontstaan, wat natuurlijk niet prettig is. HVO is daarmee een duurdere variant maar met haar waterafstotende factor wel een zuivere optie.

Deze twee varianten zijn een oplossing om een schoner milieu en een leefbaarder klimaat dichterbij te brengen. Door minder schadelijke stoffen uit te stoten en door bewuster om te gaan met energie zullen deze organische brandstoffen de oplossing zijn voor de toekomst.