ęScoop 2007

 

 

 

 

 

 

scoop trainingen

 
Training | Coaching | Intervisie | Opleiding
 Sinds 1 november 2018 zijn we andere wegen ingeslagen en is Scoop trainingen gestopt.
Scoop = Skopeoo (σκοπεω); kijken, zoeken, onderzoeken
 Voor de methodieken verwijzen we naar:
       Socratische Intervisie Methode
       Zeg eens iets zinvols
       \Dank voor het in ons gestelde vertrouwen; Marcel Hoek & Joke Vos